Zoskok
Zoskok
Zoskok
Zoskok
Zoskok

Objednať zoskok darček Objednať zoskok darček Kurz AFF (accelerated freefall) – výcvik parašutizmu je najprogresívnejšia metóda výcviku voľného pádu, používaná na celom svete. AFF (accelerated freefall) – výcvik parašutizmu je najprogresívnejšia metóda výcviku voľného pádu, používaná na celom svete. AFF (accelerated freefall) – výcvik parašutizmu je najprogresívnejšia metóda výcviku voľného pádu, používaná na celom svete.

Objednať zoskok Darček

objednávka

Preložiť
X