Kontakt

Kontakt – Tandemový zoskok je adrenalinový zážitok, na ktorý sa nezabúda! Tandemový zoskok je adrenalinový zážitok, na ktorý sa nezabúda! Tandemový zoskok je adrenalinový zážitok, na ktorý sa nezabúda! v Tandemový zoskok je adrenalinový zážitok, na ktorý sa nezabúda!

Kto sa pýta,
ten sa dozvie

Tandemový zoskok je adrenalinový zážitok, na ktorý sa nezabúda!
Parašutistická prevádzka: Letisko Slávnica

Rokojump s.r.o.
Jozefa Zavodského 2596/20
905 01 Senica
IČO: 46141740
DIČ: 2023257753

Bankové spojenie:
ČSOB Podnikateľské konto Plus
SK17 7500 0000 0040 1358 6491
BIC: CEKOSKBX

Preložiť
X